The music

PORT VINCENT – vol. 1
Released 2/2 – 2018

_____________________________________________________________________________

WHEN THE WATER REACHES MY HEAD
”Vandet symboliserer både livet og døden…og elementet flyder tilsyneladende ind i alle mine nye sange.
Jo ældre jeg bliver, des mere tvinges jeg til at face livets forgængelighed  – og dermed også måden, hvorpå jeg mis-/behandler livet – ikke mindst ifm. kærligheden.
Dette lille ’vand-værk’ er produceret af Lars Skjærbæk & præsenterer 4 smukke sange om resignation og al min afsky imod den”.
//
The water symbolizes both life and death … and the element flows seemingly into all my new songs.
“The older I get, the more I am forced to face life’s transience – and thus also the way I abuse/treats life – not least in relative to love.
This little ‘water work’ is produced by Lars Skjærbæk & presents 4 beautiful songs of resignation and all my revulsion against it”

iTunes
Buy download on iTunes:

PS: More or Less’ is originally produced by Stephan Grabowski.
PPS: Under “History” in the bar – you’re welcome to listen to previous releases 😀